وزیر خارجه عربستان: مذاکراتی مهمی درباره تبیین نقش ایران در بی ثبات کردن کشورها با اوباما داشتیم