مراکز خرید در شهرستان بیله سوار آماده خرید گندم از کشاورزان شدند