وزیر آموزش و پرورش: بیسوادان بالای 50 سال از برخی امکانات دولت محروم می شوند