بیسوادان بالای 50 سال از برخی امکانات دولت محروم می شوند