13 گروه خونی نادر در ایران کشف شد/آزمایش نمونه خون 35 هزار اهدا کننده در 4 سال گذشته