پایان چهار روز رایزنی هسته‌ای در وین برای نگارش پیش‌نویس برجام/ نشست بعدی چهارشنبه