اولین جشنواره فرهنگی و هنری مراکز آموزش عالی برگزار می‌شود