رئیس اتاق اصناف: نمایشگاه ضیافت در ماه رمضان برگزار نمی‌شود