رویترز: تحریم بانک‌های ایرانی برداشته نمی‌شود/تحریم بانک‌ها جزو تحریم‌های هسته‌ای نبود