یک روز با پرندگان تالاب انزلی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان