فروش بیش از 60 میلیارد تومانی دستگاه های کارت خوان در نمایشگاه کتاب