هلال احمر مریوان آمادگی لازم برای مواجه با بحران را دارد