نمایشگاه کتاب بیست و نهم در مصلی برگزار خواهد شد/ ۹ غرفه برتر نمایشگاه کتاب تقدیر می‌شود