حائري شيرازي: آيت الله بهجت به امام گفتند از لوطي‌ها استفاده كن، امام هم به طيب نامه داد /کسانی که مدع