رییس جمهور: قرآن کریم و عمل به آن می‌تواند در جوامع اسلامی وحدت ایجاد کند