استاندار کرمان: اعتماد به مسوولان در دولت تدبیر و امید سرمایه بزرگی است