انحراف از مسیر رسالت نبوی؛ راهی برای ثروت‌اندوزی و قدرت‌طلبی