شهرام نیا: بیش از 60 میلیارد تومان فروش کارت‌خوان‌های نمایشگاه کتاب تا پایان روز هشتم