اختصاص 500 میلیارد تومان اعتبار برای ارائه تسهیلات به تعاونی‌ها