کردستان در سالروز بعثت پیامبر اسلام (ص) غرق در شادی و سرور است