دیدگاه های جمعی از فعالان سیاسی و دانشگاهی در باره انتخاب معاونت سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه