حدیث روز/ ده فضیلت و مکارم اخلاقی پیامبر(ص) در کلام امام صادق(ع)