آغاز مذاکره با اروپایی‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت گاز کشور