تنها بوی سهم‌خواهی می‎داد/هزار و یک جور حرف‌های جور و واجور در نشست فعالان سیاسی مازندران!