اظهارات آمانو از سر گستاخی است/مواضع آمانو حاکی از درماندگی سازمان‌های بین‌المللی است