آمانو نباید عمله آمریکایی‌ها باشد/اجازه سرکشی از مراکز نظامی‌مان را نمی‌دهیم