افشاگری اسپورت از صحبت‌های در گوشی گواردیولا و مسی/ هرگز ترک نکرده بودم