دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا نام‌نویسی می‌کند