عرضه کتاب «صبح صادق» در غرفه انتشارات آیت‌الله صافی گلپایگانی