الهام پاوه نژاد و خاطره حاتمی به همراه گروه فیلم جدیدشان+عکس