انبار کارگاه تولیدی مبلمان نیمه شب آتش گرفت + تصاویر