رژیم غذایی صحیح و ورزش مهمترین راه درمان کبد چرب است