9 کشته و زخمی در پی تیراندازی یک فرد مسلح در ناپل ...