مدیریت منابع آبی به همین روند باشد، 20 سال آینده مازندران هم بیابان می‌شود