شکار مار سمی 120 سانتی‌ متری در مغازه مصالح ساختمانی