جنجالی‌ترین عکس داربی تهران/ همه چیز از اینجا شروع شد