فرکی: فکر نمی‌کردم بازی تراکتورسازی و نفت مساوی شود