به تراکتوری‌ها گفته بودند قهرمان شده‌اید!/دلیل شادی عجیب بازیکنان و هواداران