استخدام بازاریاب تلفنی مسلط به کامپیوتر و اینترنت در استان همدان