رونمایی از سومین پوستر فیلم «من دیه گو مارادونا هستم»