جوان ترین گلزن تاریخ دربی: نه به کسی 4 نشان داده‌ام و نه 6!