عربستان نقض حقوق بین‌الملل توسط ایران را محکوم کرد/ هیلاری برای اسرائیل، عالی است