قنبرزاده: کانال‌های ارتباطی از دقیقه 87 قطع و خبر کذب منتشر شد