دلیل اتفاقات عجیب در تبریز چه بود؟/ قطع کانال‌های ارتباطی و انتشار خبر کذب در دقیقه 87