مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان شرقی:شایعه از نیمکت تراکتورسازی شروع شد