انتقامی که در داربی گم شد/ داستان «جنازه» و این حرف‌ها!