امام جمعه موقت بجستان :آنچه باعث سردرگمی آل سعود شده است قدرت نمایی اسلام و قرآن است