اولیویرا: فغانی باید به جشن سپاهان می‌رفت!/ به ما کلک زدند