جلد پنجم خاطرات آیت‌الله ری‌شهری در نمایشگاه کتاب به پایان رسید