جوکار: آمریکایی‌ها نیازمند دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران هستند